Meno vadovai ir choreografai

Vadovai / Meno vadovai Choreografai
nuo 2011 m. Edmundas Žička
2006 – 2011 Vladimiras Ūsovas
2003 – 2006 Loreta Ribokaitė
1993 – 2003 Vladimiras Ūsovas 1993 – 1996
1996 – 1997
1997 – 2000
Arūnas Peštenis
Rimutė-Marytė Zaleckaitė
Inga Bessmertnaja
1992 – 1993 Arvydas Petravičius
Laimutė Kisielienė
1970 – 1992 Petras Repečka 1987 – 1990
1989 – 1993
Alina Sažina
Aušra Kurmytė
1969 – 1970 Bronė Dragūnaitė
1966 – 1969 Zita Duobienė
1957 – 1962 Ksavera Šataitė
1956 – 1957 Zita Duobienė

Liaudies instrumentų orkestro vadovai

nuo 2015 m. Renatas Jaraminas
Dainora Kinderienė
2003 – 2015 Laurynas Vaitkus
1995 – 2003 Antanas Auškalnis
1993 – 1995 Jonas Bikauskas